Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Веселка комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


+

Культура добросусідства

          Зміст освіти дітей дошкільного віку визначається державним стандартом - Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. У його інваріантній частині визначені напрями роботи педагогів для досягнення дітьми дошкільного віку необхідного рівня розвиненості, освіченості й вихованості, зокрема набуття дітьми навиків міжособистісного спілкування, взаємної поваги й толерантності.

           Варіативна частина державного стандарту допускає створення програмно-методичних матеріалів, які повинні відобразити особливості регіонів України й задовольнити потреби й інтереси дітей - носіїв різних культур і мов.

           Запропонований для дошкільних навчальних закладів програмно - методичний комплекс (ПМК) «Одеський віночок» є першою частиною інтегрованого спеціального курсу «Культура добросусідства», який спрямований на навчання й виховання дітей багатонаціонального Одеського регіону.

            Мета програмно-методичного комплексу «Культура добросусідства» - виховання у дитини пошани до батьків, їх культурної самобутності; до мови й національних цінностей країни мешкання і країни походження; до культур, відмінних від її власної; підготовка дитини до свідомого життя в демократичному суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, толерантності, дружби між усіма народами, етнічними, національними й релігійними групами.

           Це цілком відповідає змісту і спрямованості міжнародних і україн­ських документів про права дитини і про освіту, Концепції пріоритетних напрямів виховної роботи в навчальних закладах Одеської області.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Виховання основ духовної культури, формування морально - етичного ставлення:

- до сім'ї, рідного будинку, міста (села чи с.м.т.), Батьківщини;

- до природи рідного краю;

- до мови, історії й культурної спадщини свого народу й людей, серед яких мешкає дитина.

2.  Спонукання дитини до прояву співчуття, дбайливого ставлення, уважності до рідних і близьких людей, до друзів і однолітків, зокрема представників різних національностей і релігій, до тих, хто піклується про неї в дитячому садку, удома, хто сам потребує її уваги.

3.  Виховання шанобливого ставлення до людей і результатів їх праці, рідної землі, державної символіки й етнічних символів, традицій країни, до державних і релігійних свят.

4.  Виховання шанобливого ставлення не тільки до своєї етнічної гру­пи, але й пошани, симпатії, добрих почуттів до людей інших національ­ностей, почуття власної гідності й толерантності.

5.  Ознайомлення з особливостями мови, побуту і традиціями людей, що мешкають в Одеському регіоні, зокрема із сімейними й релігійними звичаями, народним етикетом, традиціями гостинності.

6.  Навчання етики міжнаціонального спілкування й «культури миру».

7.  Формування активної громадянської позиції, почуття патріотизму, національної гордості, позитивного ставлення до різноманітності культур.

8.  Створення умов для краєзнавчої й народознавчої роботи в до­шкільних установах.