Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Веселка комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


+

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Сучасна освіта знаходиться на новому етапі розвитку – триває її модернізація. Цьому сприяють як соціальні, так і економічні зміни, які відбуваються в Україні. Сьогодні зростає увага суспільства до підготовки педагогічних кадрів, удосконалення їх професійної компетентності, готовності орієнтуватися в складних проблемах навчання та виховання підростаючого покоління.

Удосконалення змісту, ускладнення функцій і умов діяльності сучасного освітнього закладу сприяють значним змінам організаційного аспекту управління.

Управлінська діяльність сьогодні дуже тісно пов’язана з теорією та практикою менеджменту педагогічних організацій.

Робота в ЗДО повністю базується на людському факторі, тому питання управління ним у цьому аспекті стає особливо актуальним.

Управління дошкільним закладом являє собою цілеспрямовану діяльність, спрямовану на упорядкування навчально-виховного процесу і його вдосконалення.

Зміст процесу управління визначається суттю управління.

Суть управління виявляється через його функції, в яких визначено коло діяльності, її зміст, види, призначення і роль.

Огляд сучасної літератури дає змогу виявити такі функції управління: педагогічний аналіз, прогнозування, планування, організація, керівництво, координація, контроль, оцінка, регулювання.

Педагогічний аналіз розпочинає та завершує управлінську діяльність, забезпечує її цілісність та циклічність, виконує роль системоутворюючого елемента в управлінні. Без аналітичної діяльності мета управління не тільки не може бути реалізована, але й визначена. Це зумовлює об’єктивну необхідність функції педагогічного аналізу. Через педагогічний аналіз можливо постійно всебічно здійснювати вивчення процесу навчання та виховання, визначати його результативність та ефективність. Під час керівництва дошкільним навчальним закладом важливо постійно аналізувати сучасні умови, це дозволяє орієнтувати педагогів на активне сприйняття досягнень суспільства в галузі дошкільної освіти, розвитку самосвідомості. Тому побудова управління на основі педагогічного аналізу дозволяє керівнику бачити й оцінювати зміни, які відбуваються в навчально-виховному процесі й, прогнозуючи шляхи його розвитку, усувати причини виявлених недоліків.

Завдяки педагогічному аналізу в кожній конкретній ситуації можливо своєчасно розв’язуватися найбільш ефективні завдання, які постають перед педагогічним колективом у його повсякденному житті.

У цьому й полягає смисл управління.